Hantverk

Hantverksfärdigheter av alla slag har genom tiderna förts vidare från utövare till utövare – för eget bruk eller i yrkesutövning.

”Handens kunskap” säger man ibland för att benämna den skicklighet som kommer av lång erfarenhet, och inte alltid låter sig beskrivas i ord. Det handlar också om sinnenas förmåga att avgöra kvalitet, mått, färdighetsgrad eller hur en rörelse bäst utförs.

 • Gotländsk tjärbränning – sojdesbränning

  7 juli 2022

  Den gotländska tjärtraditionen är en del av en nordisk tradition. Tjärbränningen sker i tjärdalar, sojden , och i dag finns flera aktiva tjärbränna…

 • Hantverksmässig malning av mjöl

  15 september 2021

  Runt om i Sverige finns flera kvarnar som fortfarande är i bruk. Det hantverksmässigt malda mjölet görs ofta på lokalt odlad säd, i många fall lantso…

 • Tvåändsstickning

  16 april 2021

  Tvåändsstickning är en stickningsteknik med anor från 1500-talet, där båda ändarna av ett garnnystan används samtidigt. Resultatet blir både slitstar…

 • Stickning

  9 mars 2021

  Stickning är en textil hantverkstradition där man skapar mjuka, värmande plagg, exempelvis tröjor, vantar och sockor.

 • Psalmodikon

  23 november 2020

  Psalmodikon är ett stränginstrument som var mycket vanligt i stora delar av Sverige i under 1800-talet och som har fått ett nyväckt intresse under de…

 • Nejonögonfiske

  24 augusti 2020

  Att fiska nejonögon med speciella tinor är en mycket gammal tradition. Fisket, som tidigare var omfattande, bedrivs i dag i mycket liten skala, och a…

 • Hammarkullekarnevalen

  14 maj 2020

  En karneval med fötter som förgrenar sig över världen.

 • Skinnberedning/garvning

  17 februari 2020

  Skinnberedning/garvning är kunskapen om hur man tillvaratar skinnet från ett djur och bearbetar det så att det blir ett hållbart, tåligt och mjukt ma…

 • Vadmalstillverkning

  19 augusti 2019

  Att stampa ett ylletyg är att mekaniskt bearbeta tyget så att fibrerna i tygets trådar hakar i varandra. Tyget krymper, blir tjockare och motståndskr…

 • Folkdräkter

  30 januari 2019

  Folkdräkter som symbol för lokal och nationell identitet har använts i Sverige i omkring 400 år. Det är först på senare tid de använts som festdräkt.…

 • Bohuslänsk dubbelväv (finnväv)

  17 januari 2019

  Den bohuslänska dubbelväven är en vävteknik som i olika former förekommit i Sverige sedan sen medeltid. Vävarna har speciella mönster och färger och …

 • Håvfisketraditionen i Tornedalen

  15 oktober 2018

  Fiske genom håvning är en traditionell fiskemetod som än i dag praktiseras i Tornedalens olika forsar. Varje fors har egna delägarlag på ömse sidor o…

 • Vadstenaknyppling

  12 september 2018

  Knyppling är en form av flätning av trådar för tillverkning av spets med hjälp av så kallade knyppelpinnar runt vilka trådarna är lindade. Traditione…

 • Trasmattor

  6 mars 2018

  I 150 år har trasmattan lyckats behålla sin ställning som en älskad och handvävd textil. Det finns i stort sett inga regionala skillnader i trasmatto…

 • Klinkteknik – båtbyggnad

  18 januari 2017

  Att bygga båtar i klinkteknik är en gammal tradition inom nordisk skeppsbyggnad. I delar av Sveriges kustland håller man ännu fast vid den gamla tekn…

 • Glashantverk

  17 maj 2016

  Glashantverk är konsten att tillverka föremål av glas. Hantverket har överförts mellan generationer av hantverkare, som genom tiderna successivt utve…

 • Fäbodkultur

  30 september 2015

  Småskaligt gårdsbruk i skogs– eller fjällbygd.

 • Handskmakeri

  18 maj 2015

  Ett specialiserat yrke där tekniker, material, yrkestermer och tillverkningsmoment har sina rötter i en fransk yrkestradition.

 • Franskpolering och cellulosalack

  4 december 2014

  Franskpoleringen blev i början av 1800-talet den viktigaste metoden för ytbehandling av möbler och stränginstrument i Sverige. I några verkstäder för…

 • Ångfartygstrafik

  21 oktober 2014

  I Sverige finns ovanligt många ångfartyg bevarade. De flesta drivs av ideella föreningar.

 • Varvskompetens träskrov

  26 september 2014

  Kompetensen att reparera och underhålla större träfartyg innehas i dag endast av ett fåtal företag och privatpersoner. Att upprätthålla en kunskap in…

 • Laggning av träkärl

  24 september 2014

  Laggning är en gammal teknik för att tillverka träkärl – de äldsta fynden i Norden är runt tvåtusen år gamla.

 • Bastabinne i Ödenäs

  21 augusti 2014

  I Ödenäs i Västergötland utövas ännu hantverkstekniken bastabinne. Med bast från gran binds kassar och andra föremål.

 • Nyckelharpa

  21 augusti 2014

  Nyckelharpan har tillverkats och spelats i Sverige i obruten tradition åtminstone sedan 1600-talet. I och med den svenska folkmusikens uppsving under…