Kategorier

I förteckningen Levande traditioner finns olika kategorier som exempelvis hantverk, mattraditioner och musik och dans. Här kan du läsa mer om de olika kategorierna, och förslagen som hör till respektive kategori.

 • Framträdanden

  Framförande, föreställning, utförande – något som äger rum inför andra, till exempel en publik.

 • Hantverk

  Hantverksfärdigheter av alla slag har genom tiderna förts vidare från utövare till utövare – för eget bruk eller i yrkesutövning.

 • Högtider och ritualer

  Här återfinns exempel som är knutna till högtider och ritualer av olika slag. Det kan vara livets eller årets högtider eller mer vardagliga ritualer.

 • Mattraditioner

  Vad äter vi, och när, hur och varför? Mat hör ihop med människans överlevnad, men också med sociala mönster – kring maten skapas möten, upplevelser o…

 • Metodiska exempel

  Här finns program, projekt och aktiviteter som visar hur man kan arbeta för att dokumentera eller föra vidare kunskap och som kan tjäna som en förebi…

 • Muntliga traditioner

  Här samlar vi olika former av muntliga traditioner och uttryckssätt – som berättelser, ordspråk, rim och ramsor, namn, visor, vitsar, poesi och annan…

 • Musik och dans

  Att dansa, sjunga och spela musik är uttryckssätt som utövas i de mest skilda sammanhang; tillsammans eller i ensamhet, arbete, fritid, högtid, priva…

 • Natur och världsbilder

  Exempel på kunskaper, färdigheter, sedvänjor, tankemönster och trosföreställningar sprungna ur människors förhållande till naturen, och vår plats i v…

 • Umgängesformer

  Med umgängesformer menas sociala sedvänjor och former för samvaro, såväl till vardags som i högtidliga sammanhang.

 • Utklädningsupptåg genom tiderna

  Andersgubbar, valborrar, påskkäringar, stjärngossar och halloweenspöken. Olika utklädningsupptåg har länge varit en viktig del av flera olika högtide…