Hembygdsrörelsen

Hembygdsrörelsen utgörs av föreningar över hela landet vars medlemmar med kunskap och ideella insatser driver en verksamhet där bygdens historia, miljö och sociala liv står i centrum.

Fotografi på människor på en skördemarknad.

Skördemarknad arrangerad av Balingsta hembygdsförening i Uppland.

Kategori: Metodiska exempel

Geografiskt läge: Hela landet

Hembygdsrörelsen utgörs av föreningar över hela Sverige inriktade på att vidareföra kunskap om en bygds historia miljö och kultur. Rörelsen uppstod under sekelskiftet 1900 och syftet var då att bevara kunskapen om jordbrukssamhällets villkor. Numera innefattar verksamheten även kulturmiljövård i ett bredare sammanhang men med utgångspunkt i lokalsamhällets historia. Rörelsen som är politiskt obunden, drivs ideellt och är organiserad i hembygdsföreningar, regionala hembygdsförbund samt en riksorganisation – Sveriges Hembygdsförbund. Den verksamhet som bedrivs har i dag stor betydelse för vidareförande av ett levande och dynamiskt kulturarv.

Man tänder ljus.

Julmarknad anordnad av Fagersta Västanfors hembygdsförening.

Beskrivning och historik

Hembygdsrörelsen uppstod för omkring hundra år sedan som en reaktion på industrialismens genomgripande förändringar av människors livsvillkor. Rörelsens målsättning var inledningsvis att bevara kunskapen om det agrara samhällets traditioner och sedvänjor. Numera har verksamheten vidgats till att även omfatta vård av kulturmiljö – också inbegripet det industriella samhället. Många föreningar har bildats som ett svar på förändringar i lokalsamhället, till exempel när små kommuner slagits samman till större.

Rörelsen, som finns över hela landet, har i dag omkring 450 000 medlemmar. De lokala föreningarnas publika aktiviteter har årligen över 5 miljoner besökare. Med ideella insatser bevaras, levandegörs och utvecklas kulturarvet med fokus på vanliga människors historia i lokalsamhället.

Vidareförande och främjande

Hembygdsrörelsens organisation utgörs av närmare 2000 lokala hembygdsföreningar, 26 regionala hembygdsförbund och riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund. Tillsammans svarar dessa för att kunskapen förs vidare och utvecklas.

Hembygdsrörelsens minsta gemensamma nämnare är intresset för bygdens historia, miljö och sociala liv. Rörelsens humanistiska och demokratiska värdegrund, att rörelsen är partipolitiskt och religiöst obunden samt att verksamheten drivs ideellt gör de lokala föreningarna till en naturlig mötesplats. Föreningarna kan även komma att få allt större betydelse för att integrera nyinflyttade.

Sveriges Hembygdsförbund har utlyst 2016 till hembygdens år. Den verksamhet som bedrivs av hembygdsrörelsen har i dag stor betydelse för vidareförande av ett levande och dynamiskt kulturarv.