Kviss om svenska skrivregler

  • Ska en bildtext avslutas med punkt eller inte?

Skrivbok och penna.