Kviss om ord från Västerbotten

Vad betyder orden på västerbottniska?