Kviss om ord från Uppland

Vad betyder orden på uppländska?