Kviss om ord från Jämtland

Vad betyder orden på jämtländska?