Kviss om ord från Hälsingland

Vad betyder orden på hälsingemål?