Kviss om ord från Dalarna

Vad betyder orden på dalmål?