Kviss om göteborgska dialektord

Vad betyder orden på göteborgska?