Rymdvarelser

Rymdvarelser är moderna väsen som följer en urgammal berättelse om det mystiska och okända.

Tecknad bild av grönfärgade aliens.

Rymdvarelser och utomjordingar (eller aliens, som de heter på engelska) är figurer som ofta förekommer i populärkulturen. Uppgifter om möten med dessa väsen figurerar också rikligt på bland annat internet. I Norrköping finns det till och med ett UFO-arkiv. Vad är det som fascinerar oss så med rymden och alla rymdvarelser? Kanske är det på grund av att rymden fortfarande är ett mysterium för människan?

Förr i tiden var de djupa och mystiska haven, de djupa skogarna och de otillgängliga bergen gåtfulla och troddes därför befolkade av många olika livsformer, det vill säga olika väsen. I dag när vi känner till mer om vår egen planet så har vi istället flyttat över dessa väsen till yttre rymden och förklarar dem på ett mer vetenskapligt sätt. Där folktrons väsen tänktes vara trolldomskunniga, sägs det om rymdvarelser att de har tillgång till en egendomlig och högt avancerad teknik. Där folktrons väsen tänktes kidnappa människor och föra in dem i bergen eller under jorden, tänks istället rymdvarelser föra bort människor i sina rymdfarkoster. Det finns många likheter mellan tankar om rymdvarelser och hur man tänkt sig folktrons väsen. Vi kanske kan se det som om att det är gamla berättelser som fått en ny skrud?