Vårdad, enkel och begriplig

Föreläsning av Ingrid Olsson om språklagens krav att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Tips: tänk på mamma!

Stillbild film.

Om filmen

Inspelat år: 2018

Sammanhang: Lättlästdagen 2018

Utgivare: Sveriges Utbildningsradio (UR)

Språk: Svenska

Textad: Ja (svenska)