Karl Tiréns dokumentation av jojk

Karl Tirén (1869−1955) var järnvägstjänstemannen som åren 1909 till 1916 spelade in över 300 jojkar och nedtecknade mer än 550 jojkar, ett unikt samiskt material som delvis finns bevarat i Isofs arkiv.

Karl Tirén i tjänsteuniform, sitter på en bänk tillsammans med två kvinnor

Karl Tirén i sin yrkesuniform (Isof, DAUM 3671:4).

Karl Tirén med sin cello och den kopia han själv målat efter Anders Zorns målning ”Flodakullan”

Karl Tirén med sin cello och den kopia han själv målat efter Anders Zorns målning ”Flodakullan” (Isof, DAUM 3671:4).

Järnvägstjänstemannen, jojksamlaren, konstnären och fiolbyggaren Karl Tirén (1869−1955) genomförde en pionjärinsats rörande dokumentation av samisk jojk.

En del av hans personarkiv bestående av skriftligt material finns bevarat i Isofs arkivsamlingar i Umeå och en del av de inspelningar som han gjorde på vaxrullar under det tidiga 1900-talet förvaras i arkivet i Uppsala.

Majoriteten av Karl Tiréns inspelningar finns bevarade hos Musikverket/Svenskt visarkiv Länk till annan webbplats.. På deras webbplats har de tillsammans med Isof publicerat inspelningarna i samverkan med Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum Länk till annan webbplats.. På Samiska röster / Sáme jiena Länk till annan webbplats. kan du läsa mer och också lyssna.

Exempel ur Karl Tiréns personarkiv

Äldre språkbruk

Delar av Isofs äldre arkivmaterial kan vara svårt att närma sig och använda då det återspeglar fördomsfulla synsätt och ett språkbruk som vi inte bör använda i dag. Här kan du läsa mer om "Fördomar och äldre språkbruk i samlingarna"

Källmaterial i Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)
Isof DAUM 3670 Pdf, 35.1 MB.
Brevsamling
1. Brev till Karl Tirén
2. Brev till Torne Tirén
3. Brev till K I Bergström

DAUM 3671:1
Nedtecknade jojkar
1a. Jojktexter med noter Pdf, 38.6 MB. (557 jojkar, 632 sidor.)
1b. Karl Tiréns samlade ”lappjojkningar” 1-557 Pdf, 42.9 MB. (634 sidor jmf. föregående post)
1c. ”Lappsk” musik, del I, 1-185 Pdf, 30.4 MB. (nothäfte)
1d. ”Lappsk musik, Del II, 186-339” Pdf, 32.4 MB. (nothäfte)
1e. ”Lappsk musik, Del III, 340-496” Pdf, 26.9 MB. (nothäfte)
1f. ”Lappsk musik, Del IV, 497-543” Pdf, 8.2 MB. (nothäfte)
1g. ”Lappsk musik, Del V, 517-” Pdf, 6.1 MB. (nothäfte)

Isof DAUM 3671:4 Pdf, 4.1 MB.
Fotografier (Jmf. även brevsamling DAUM 3670 som innehåller foton fogade till brev).

Isof DAUM 3672:1 Pdf, 511.7 kB.
Föredrag om samisk folkmusik (på svenska)
Isof DAUM 3672:1:1 Pdf, 2.5 MB.
Isof DAUM 3672:1:2 Pdf, 5.2 MB.
Isof DAUM 3672:1:3 Pdf, 1.3 MB.
Isof DAUM 3672:1:4 Pdf, 9.9 MB.
Isof DAUM 3672:1:5 Pdf, 21.4 MB.
Isof DAUM 3672:1:6 Pdf, 3.1 MB.
Isof DAUM 3672:1:7 Pdf, 9.2 MB.

Isof DAUM 3672:2
Föredrag på tyska, engelska och franska
Isof DAUM 3672:2:1 Pdf, 7 MB.
Isof DAUM 3672:2:2 Pdf, 8.9 MB.
Isof DAUM 3672:2:3 Pdf, 8.9 MB.
Isof DAUM 3672:2:4 Pdf, 16.4 MB.
Isof DAUM 3672:2:5 Pdf, 20.6 MB.
Isof DAUM 3672:2:6 Pdf, 2.1 MB.
Isof DAUM 3672:2:7 Pdf, 12.2 MB.
Isof DAUM 3672:2:8 Pdf, 688.1 kB.
Isof DAUM 3672:2:9 Pdf, 5.3 MB.
Isof DAUM 3672:2:10 Pdf, 21.8 MB.

Isof DAUM 3672:4
Wilhelm Peterson-Berger, om samisk musik
Isof DAUM 3672:4:1 Pdf, 5.8 MB.
Isof DAUM 3672:4:2 Pdf, 6.7 MB.

Isof DAUM 3672:7 Pdf, 17.6 MB.
Galdrar


Litteratur