Wis-Johans visa

Visa som sjöngs av badgästerna på Stillingsön 1910.

Klicka på bilden för att se noterna i större format (öppnas i nytt fönster).

noter

Vistext

Ja nu ä den tia när badare kommer. Åjianamiamejtan åjianadå.

Mä sängar å piger å ongar å gommer. Åjianamiamejtan åjianadå.

Men de gör desamma blott magen ä fresk

och sjön den är fuller mä vrak ô mä fesk.

Å nu ska mamsellerna plaska ô bada

Å skrämma bort fesken dä blir te stor skada

Å te alla töser jag ställer en bön

Va rädda om fesken, dä bästa på ön

Ja töser de vemlar de mängder på öa.

Å fast vi ä tröga vi ä inte döa

För de kan la hända vi ej säger nej

När vinkandes händer oss vinkar te sej

Di hyr våra stugor så öppnar di fönster

Å gud vete hva för fasoner ô könster

Men snart ve eländet en blir ju så van

Å ursäkta dom för di ä ifrå stan.

Så får en dom segla när inte de blåser

Di bjuder på cognaq, å har sina schåser

Men de ä reskabelitt te å ha dom mä

Di spottar i lovart och sitter i lä.

En krog har vi fått oss en jädringens finer

Men vi är förbjudna förtäring å viner

Men de gör det samma jag, ä lika gla

Di andra får supa, å jag får må bra.

En kan la bli gla fast en ej är i Snoa

Å vi kan la roga oss själfva på broa

Men vi ä modärna dä e ju en sak*

För Boston vi dansar i sakta gemak.

*I texten står möjligtvis ”dä e geforn sak” men i 305 sjunger man troligtvis ”dä e ju en sak”

Fakta

Kategori: Skämtvisa

Accessionsnummer: Gobiv ba 95:2, 140:3, 301:13, 305:6 (hela visan) samt FS 438:3 och text i TB 114.