Personlig jojk

Nils Skott jojkar sig själv. Ljudupptagning i Vilhelmina, Lappland, år 1944.

Fakta

Inspelat: 1944 av Dag Strömbäck, Israel Ruong och Folke Hedblom.

Plats: Vilhelmina, Lappland

Accessionsnummer: ULMA Gr1252:a