En wisa (att dän som har frist gärta)

G/H??nlit(?) att dän

Som har frist gärta

utij lifwe han fruktar

jntet för dän wäg

som starka stormar

drifwer _ w2 _ _

jag är en swänske(?)

och afsied tar från ort-

ten thär jag wistas jag

får eij längre blifwa

qwar jag måste ut och

mig för lusta

w-3 _ _

Min hog är åth frä-

mande land thät är

j hogen Kåmmen

ifrån min släkt och

wanner all de mig

är hogen Kunen _

w-4 _ _

Mitt handtwärks

bref thät lyder så att jag

skall wida wandra mitt

arbete förswar jag så att

att jngen därpå klandrar

_ w 5 _

Män et är dät endå

igän som sten på bördan

trycker en trogen wän har

jag jän som hårt på

gärtat ligger _ w6 _

Min kärsta wän j

werden är dät är min hul-

da Moder hon mig under

sitt gärta bär näst gud

jag hänne wördar _

_ w:7 _

Farwäl min far och så

min Mor och syskonän till-

lika far wäl min släk och

Så(?) wänner god så slutar

jag min wisa _ _ _ _ _

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 46–47

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson