En waker kiärleks wisa (Kom min lila Lisa du)

Kom min lila Lisa du gör

wad jag begärer will du

blifwa nu min fru wet

att jag är kiärer jag will

ge dig hanskar bok tro mig

läkert(?) thät är nog kiär-

lek är Som wåler jag utaf

dig håller---

Jag will ge dig brude

Siänk och till morgongå-

wa Selwer bälte Selfwer

länk dät will jag dig lofwa

du skall och få Säterij endast

du will älska du skall wäl

få mera dät will jag Kawera(?)

Du skall få mitt

gärta med Som af tiärlek

brinner och en Son på dina

Knä om jag så långt hin-

ner Dotter och om jag för-

mår lofwar jag jnom tu

år kan tu mer begära

Lisa lila kiära---

Om tu wet wad kiärlek

häller nämnas gifta tror

jag och blifwer skiär Glädie

för mig stifta då min

Söta tös war nu jntet

twär och bös du min flicka

stänta lätt mig jntet

wanta---

Holans damast treumfant

skall du få till kläder

du skall blifwa Så galant

tråss som dina fäder piga

Dräng skall stå på tå göra

alt wad du för mår alla

skola springa Som de hade

wingar---

Söta Siss(?) Säg eij Nij jag har

länge biat skall jag stakar

gå min wäg nu sän jag har

friat jag må fälla tår

på tår om jag jntet tig

nu får döden blir mit

nissa(?) om jag eij får Sissa---

Nå min lilla Söta

Pär är thät tin alwara

att tu är så gärtlig

Kiär då är jngen fara för

än du skall dö där å skal

tu mig wist gärna få jag

will ärlig lofwa altid hos

dig Sofwa---

Så gå då till min

far och Mor Säg däm dina

tankar att tin kiärlek

är Så stor jag will jntet

anka om de säga

därtill gå stakars Pär då

blir du glad jag min arma

däka jag kan jntet neka---

Nå min Pär du är så

god jag är alt betagen

jag kan jntet stå emot nu

sän jag är slagen fast---

thät gör mig ingen don

hafwa kiärleks altrasion

gärtat börgar picka j mig

arma flika---

När skall då wårt brö-

lop stå säg mitt lilla gärta

kom o lysning skall tu få

Pär utij din smärta nu

så stillas all din nöd tå

jag will ju till min död

ligga wid din sida höga

---himmel wida---

Wij skall hafwa spele-

män som för os skall spela

wij skall biuda Maja swän

jngenting skall fela pra-

ktig ol och mång Slags

mat staker torter och

Salat

win skall öfwer flöda mäst

utaf thät Röda---

Parugis j stora glas skall

på bordät swäfwa utij

dätta wårt Kalas Grannen

wår skall bäfwa wij skall

biuda Master Hans Mun-

Siör Peter och j dans Gossar

som ar Raska bränwin j

vår flaska---

Wij skall biuda Lisa-

bätt som kan wakert siu-

nga wakert danssa Mio-

nätt Så Golfet eij skall

Rumma Karin och så hänäs

man Som på Liran

Spela kan Håkan Pär och

Måsse jöns och Truls och Lasse

 

Om visan

noter och text

Kom min lilla Sissa som tonsatt, ur Levin Christian Wiedes vissamling.

Denna visa finns i Kungliga bibliotekets samlingar i ett skillingtryck med fyra kärleksvisor från 1784, utgivna i Västerås. Senare melodiangivelse (Kalmar 1808, se Visarkivet): Cloris du är all min tröst. I Levin Christian Wiedes vissamling finns visan med noter och där är det angivet att den kommer från Wikbolandet, det vill säga området söder om Bråviken i Östergötland.

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 2–4

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson