En waker kiärleks wisa (Jag hade wäl en wänn)

Jag hade wäl en wänn Så

Kiär så Kiär för alla andra

dän skattar jag långt mera

där än tusen tusen andra

din kinder är Som Rosen

Röd och täk Som lilior wita

jag alskar dig j---

--- lif och död där på skall

du wist lita---

 

Är jke du min lilla wän

dän gång j hogen tagit wij

har du Så för gätit mig

och ur ditt Sinne Slagit

Som haft Så redligt tal

till mig mäd heder och

mäd ära nu får du göra

Som du will min alt för

gärtans Kiara---

 

Män dina täcka ögon Små

Små de hafwa mig bedra-

git de hafwa lyst Som

siärnor då (?) klart på him-

län warijt män wad förtröst

jag haft för dig dän tid

jag dig af hållit kiärleken

nu wist ängslan dig jag

wet eij wad dig wållar---


--- Adiö farwäl till ett

galt Slut jag önskar mäd

stor gaman haf tusen tak för

war minut som wij har haft

till samman dän tid wij hölt

warandra kiär dän tid jag eij

will säga Män himmelän

mit witne är att jag dig eij

får äga---

Nu slutar jag min

wisa Kort jag kan eij längre

skrifwa kiärleken han är

ganska Kort han Kan eij län-

gre blifwa du har wäl tänkt

att narra mig män mig Slät

jntet ängs[l]ar (?) ty wäl får

jag nu bätre wän Som mig

af gärtat älskar

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 10–11

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson