En herdes och en herdinas wisa (Celinde, som söker sin herde Celadon)

Celinde gik sörgand och
sökte sin jord hon klaga
mäd tårar och ropte de ord
en Herde så trogen---

Mäd tårar hon klaga bad
bergen om swar hon fråga
war herden och jorden hon
en Herde så trogen---

J skuggrike lunder ock
siygen dock mig ty hälst
j Er skuga där
skyler ju sig en herde så:

j blomstrande ängar up
låten ärt siöt där oftast
till förne sin wila åtnöt en
Herde så troge---

J mörkaste skogar fördölgen
min gång ty wist j ert
öde där lider ju twång
en herde Så trogen---

J berg och j högar begynen et
fall j ängslens att läng-
re jag undergå skall en
herde så trogen---

J dälder och dalar omfatten
min stig män och edra göm-
slor de gömma j Sig en
Herde Så trogen---

Fördränke mig wägen och
flyte från strann ell Räcke
mig herden ur hafwet sin
hand en herde så trogen ---

Ack blefwe jag guren till
byte och Rofw Herdinna wad
görs dig den önskan behof
min trogna herdinna---

Ja öpne sig sig jorden och gömen
låk mig herdinna Celinde wij
klaagar du dig min trogna
herdina---

Jag sutit wid kiällan där
du dig plär twå j liof(?)
löfklädde lunden där lind-
darna stå min trogna herd:---

Ack herde besinna wad Sorg
du mig gort herdinna wij
Räknas mit fel dåk Så
stort min trogna herd:---

Ack herde du wet jag thät
jlla eij ment herdinna jag
har dät och jcke för tiänt
min trogna herdinna---

Neij löna dig himmlen
som du dät för siylt så
blifwer mitt hop mäd
glädie upfylt min
herde Så trogen---

Jag kommer dig all din
olagen het på dåk aldrig
förglömme jag dig nu
endå min trogna herdinna

Nej förr skola bergen och
högorna fly förr [mån]en eij
dela mer Nedan och Nyy
min trogna herdinna---

Män glöm du dåck aldrig
dän dig håller tiär ty
Som du mig Kallad Så
tro att jag är din herde Så
trogen

Om visan

Text av Jacob Frese, född omkring 1690 i Viborg, död ogift 31 augutsi 1729 i Stockholm. Jacob Frese var en finländsk skald och kanslist.

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 5–6

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson