En anan rolig wisa (Papagenovisa)

När jag war på mitt 12 år
begynte Kiär att blifwa
då tänkte jag mig wäl anstå
en flika Ring att gifwa

jag tog en Ring utaf däs hand
och gaf straxt en tillbaka
hwad felar os j äkta stånd
du kan ijd blij min maka

jag gik mäd ängslan ut och ju eij torde jag mig mig klaga
för warken far häler moder min eij kunde jag så laga
att flikan min fek utij frid för andra gosar wara
jag gek och suka dagelig och Ropte kiära sara

En gån när jag dät jufwa namn utur min mundt förde
så hände sig samma gån att mor min stod och hörde
wid kammardör upå min röst hon märkte straxt min siuka
en bot för kärlek sade hon blir Mäster Erik miuka

När far min genast weta fek wad siuka junker hade
han genast språng på dören straxt Kabassen tog och lade
uppå min Rygg mång hårda slag som gorde mig stor smärta
jag gik och suka dagelig bort kirlek ur mit gärta

Hwar gång jag sän dän flikan såg dät ont j gärtat gorde
att kiärlek död j sinnet låg och far min ofta sporde
säg will du jntet gifta dig hur står dät till mäd Sara
jag swarade ödmiukelig jag will ogifter wara

En tid där äfter hände sig en annan sak min flika
jag war eij då mera skarlu(?) än som en Ruten stika
sän blef jag myket Rädare för flikor än för busen
war gång de kom j Kammaren så släkte jag ut liuset

Transkription

När jag war på mitt

12- år begynte Kiär att blifwa

då tänkte jag mig wäl an-

stå en flika Ring att gifwa

jag tog en Ring utaf däs

hand och gaf straxt en till

baka hwad felar os j äkta

stånd du kan ijd(?) blij min

maka _ w 2 _ _

jag gik mäd äng-

slan ut och ju eij torde

jag mig mig klaga för war-

ken far häler moder min

48

eij kunde jag så laga att

flikan min fek utij frid för

andra gosar wara jag gek

och suka dagelig och Ropte

kiära sara _ w-3 _ _ _

En gån när jag dät

jufwa namn utur min

mundt förde så hände

sig samma gån att mor min

stod och hörde wid kammardör

upå min röst hon märkte

straxt min siuka en bot för

kärlek sade hon blir Mäster

Erik miuka _ w-4 _ _

När far min genast weta

fek wad siuka junker

hade han genast språng

på dören straxt Kabassen

tog och lade uppå min

Rygg mång hårda slag

som gorde mig stor smärta

jag gik och suka dagelig bort

kirlek ur mit gärta _

_ w 5 _ _

Hwar gång jag sän(?) dän

flikan såg dät ont j gärtat

gorde att kiärlek död j sin-

net låg och far min ofta

sporde säg will du jntet

gifta dig hur står dät till

mäd Sara jag swarade ödmiuke-

lig jag will ogifter wara _

w 6

En tid där äfter hände

sig en annan sak min flika

jag war eij då mera skarlu(?)

än som en Ruten stika sän

blef jag myket Rädare för

flikor än för busen war gång

war gång de kom j Kamma-

ren så släkte jag ut

liuset _ _

___________________

Twartorp den 19 julius 1795

uppslag

På höger sida på uppslaget börjar "En anan rolig wisa".

uppslag

Visan avslutas med ett heldraget streck långt ner till höger på uppslaget.

Hjälp oss att tolka texterna!

Vill du hjälpa till med detektivarbetet att tolka Botwid Pärssons visbok? Vissa rader är svåra att tyda även för den som är van vid snirkliga, gamla handskrifter. Kan du utläsa bitar av visorna? Hör då gärna av dig med din tolkning till bengt.edqvist@isof.se, så kan vi utöka kunskapsbanken med ditt bidrag.

Om visan

Texten tycks vara densamma som en som hittats på ett skillingtryck med en Papagenovisa tryckt i Stockholm 1825. Visan finns också utgiven 1843 i Jönköping, då i ett tryck med titeln Fem stycken mycket vackra kärleksvisor. I ett tredje tryck heter visorna Trenne nymodige och öfwer måttan wackra sjömans-wisor.

Papageno är huvudfiguren i Mozarts Trollflöjten, som utgör inspiration för visan. Trollflöjten hade premiär bara runt fyra år innan Botwid skrev ner visan i visboken – en indikation på hur snabbt musikaliska verk och trender spreds även på Botwids tid.

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 46–47

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson