Har du varit åt skogen ida’?

Rim

Person 1

Person 2 (barn)

Har du varit åt skogen ida’?

Ja!

Såg du björn?

Ja!

Va gjole han?

Han satt på en sten å knôpä sinä ben!

Kokä han soppä?

Ja!

Feck du doppä?

Ja!

Vart du rädd?

(*Därvid blåses den svarande i ansigtet eller på
annat vis antastas tills han blir övervunnen*)

Gustafs kommentar

Denna lek kan ofta ha en menlig verkan. Förr allmän men icke öfvad på mera än 30 år.

KVHAA E6:3

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Åkers härad

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:46 s.6