De va en gång e gummä som hade en skinnkjol

Gåtor och sagor

De va en gång e gummä som hade en skinnkjol
Så geck ’o’ åt bäcken å blötte’n
Så geck ’o’ åt sten å stötte’n
Så tog ’o’ å spetä ôpp’n på e dörr
Å han vart alldeles som’n vari förr
Den där saga ä’nte mycke lång å dä’före tôl’n talä om’a ännu en gång

Fakta

Kategori: Ramsor och rim, Ändlösa visor

Plats: Fogdö, Härad, Näshulta

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:46 s. 40