Vår fader han har en sån tjockan en

1. Vår fader han har en sån tjockan en, en sån tjockan en
Så ingen i detta för län har en så tjockan en som han har

2. Vår moder hon har en sån ludnan en, en sån ludnan en
Så ingen i detta för län, har en så ludnan en som hon har

3. Vår huspiga har en sån vidan en, osv. …

4. Vår präst har en sån bredan en, osv. …

5. Vår klockare har en sån smaler en, osv. …

6. Vår spögubbe har en sån långan en, osv. …

7. Det tjocka som jag sade vår fader har
Det var hans tjocka välteknubb
Som vältar hans åker slät och snygg
- Det var det vackrä ja mente
Men inte det fulä du tänkte

8. Det ludna jag sade vår moder har
Det var hennes ludna getter och får
Som hon ska klippa båd höst å vår
- Det var det vackrä ja mente
Men inte det fulä du tänkte

9. Det vida som jag sade vår piga har
Det var det vida silverfat
Varpå hon frambär herrskapets mat
- Det var det vackrä ja mente
Men inte det fulä du tänkte

10. Det breda som jag sade vår präst han har
Det var hans breda kyrkebok
Vari han skrivi opp bå’ dummer å klok (alt: Vari han skriver båd smått och stort)
- Det var det vackrä ja mente
Men inte det fulä du tänkte

11. Det smala som jag sade vår klockäre har
De va hans långa håvepung
Vari han tigger av bå gammal å ung
- Det var det vackrä ja mente
Men inte det fulä du tänkte

12. Det långa som jag sade vår spögubbe har
De va hans långa körkekäpp
Varmed han mången sovande sovande väckt
- Det var det vackrä ja mente
Men inte det fulä du tänkte

Gustafs kommentar

15 Dec. 1865 från Ö. Rekarne. Ganska svårfattlig melod

347:53 s.155-156

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Östra Rekarne

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:53 s.155-156