Va ska brua ha te mats

1. Va ska brua ha te mats
På den förstä dan?
Ett par stektä duvur

2. Va ska brua ha te mats
På den andrä dan?
Två par änder, föttra me
Ett par stektä duvur

3. Va ska brua ha te mats
På den tredje dan?
Tri kalkoner
Två par änder, föttra me
Ett par stektä duvur

4. Va ska brua ha te mats
På den fjärde dan?
Fyrä gäss
Tri kalkoner
Två par änder, föttra me
Ett par stektä duvur

5. Va ska brua ha te mats
På den femte dan?
Fem får
Fyrä gäss
Tri kalkoner
Två par änder, föttra me
Ett par stektä duvur

6. Va ska brua ha te mats
På den sjätte dan?
Sex svin
Fem får
Fyrä gäss
Tri kalkoner
Två par änder, föttra me
Ett par stektä duvur

7. Va ska brua ha te mats
På den sjunde dan?
Sju göddä bôckär
Sex svin
Fem får
Fyrä gäss
Tri kalkoner
Två par änder, föttra me
Ett par stektä duvur

8. Va ska brua ha te mats
På den åttende dan?
Åttä tunnur öl
Sju göddä bôckär
Sex svin
Fem får
Fyrä gäss
Tri kalkoner
Två par änder, föttra me
Ett par stektä duvur

9. Va ska brua ha te mats
På den niende dan?
Nie oxär
Åttä tunnur öl
Sju göddä bôckär
Sex svin
Fem får
Fyrä gäss
Tri kalkoner
Två par änder, föttra me
Ett par stektä duvur

10. Va ska brua ha te mats
På den tiende dan?
Tie majorer
Nie oxär
Åttä tunnur öl
Sju göddä bôckär
Sex svin
Fem får
Fyrä gäss
Tri kalkoner
Två par änder, föttra me
Ett par stektä duvur

11. Va ska brua ha te mats
På den el’te dan?
Elvä skepp som flygänne drakär
Tie majorer
Nie oxär
Åttä tunnur öl
Sju göddä bockär
Sex svin
Fem får
Fyrä gäss
Tri kalkoner
Två par änder, föttra me
Ett par stektä duvur

12. Va ska brua ha te mats
På den tôl’te dan?
Tôlv körkur med tôlv altäre
Tôlv svartä kåpur på var präst
Tôlv våder tyg i varje kåpä
Tôlv hängände håvär på varje våd
Tôlv penningär i varje håv
Tôlv pannur köps för varje penning
Tôlv fiskär steks i varje pannä
Tôlv brö bör varä te var fisk
Elvä skepp som flygänne drakär
Tie majorer
Nie oxär
Åttä tunnur öl
Sju göddä bôckär
Sex fetä svin
Fem storä får
Fyrä röktä gäss
Tri kalkoner
Två par änder, föttra me
Ett par stektä duvur

Gustafs kommentar

Åkers Härad, Wansö Socken, föredragen af en 80 årig gumma: melodien är Si å' Så och mycket svår att uppfatta i minnet.KVHAA E6:3

Vansö - 80 årig gumma 1867

347:43 s.47

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Åkers härad, Vansö socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:43 s.47