Under vår sol växte en jord

1. Under vår sol växte en jord
En stor vacker jord
Allä sa di jord
Jord under sol
Och han stod

2. Uppå den jorden växte ett berg
Ett stort vackert berg
Allä sa di berg
Berg uppå jord, jord under sol
Och han stod

3. Uppå det berget växte en tall
En stor vacker tall
Allä sa di tall
Tall uppå berg, berg uppå jord, jord under sol
Och han stod

4. Uppå den tallen växte en kvist
En stor vacker kvist
Allä sa di kvist
Kvist uppå tall, tall uppå berg, berg uppå jord, jord under sol
Och han stod

5. Uppå den kvisten växte ett bo
Ett stort vackert bo
Allä sa di bo
Bo uppå kvist, kvist uppå tall, tall uppå berg, berg uppå jord, jord under sol
Och han stod

6. Uti det boet låg det ett ägg
Ett stort vacker ägg
Allä sa di ägg
Ägg uti bo, bo uppå kvist, kvist uppå tall, tall uppå berg, berg uppå jord, jord under sol
Och han stod

7. Uti det ägget låg det en fågel
Stor vacker fågel
Allä sa di fågel
Fågel i ägg, ägg uti bo, bo uppå kvist, kvist uppå tall, tall uppå berg, berg uppå jord, jord under sol
Och han stod

Gustafs kommentar

Har en utmärkt melodi

KVHAA E6:3

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Selebo härad, Enhörna socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.26-27