Skinböxur å luckä

Skinböxur å luckä
Å därinne sitter kucku
Dennä visa va’nte värst så lång
Å därföre kan ja sjungä’na än en gång…

Fakta

Kategori: Skämtvisor, Ändlösa visor

Plats: Länna, Härad, Ärla, Dunker

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.100