Skämtvisa om Strängnäs Tosterö, sjungen 1830

1. Nu är den tiden kommer
I Sundby där rakär di svin
I Tynäs där sover di länge
I Asby slår di glin
- Sjung hoppfallarallalej

2. I Norrby där står di å tittär
På allä som fram farä vill
Å Bråtorp-Anders den sistä
Å Fagerhult lägger man till
- Sjung hoppfallarallalej!

3. I Kvarntorp där sågar di bräder
Ja bräder natt å dag
Å Rosendaln har ett par blackä märrär
Å själver kör han sta
- Sjung hoppfallarallalej!

4. Märingemågen den stora
Han har en förbannade läpp
I Stenby där har di ett par flickur
Som ständigt trippär nätt
- Sjung hoppfallarallalej!

5. I Bresshammar pinär di tjänstfôlk
Som ’n håle pinä Job
Å den förbannade Schulzen
Han skrattär åt alltehop
- Sjung hoppfallarallalej!

6. I Skedinge har di ett par bönder
Som brukar stjäla skog
I Svedäng där har di en herre
Som heter ”Bit imot”
- Sjung hoppfallarallalej!

7. Å hör du Nisse i gata
Har du mir läder kvar?
Å Sunnkär’n tar tull av alla
Som över till Strängnäs far
- Sjung hoppfallarallalej!

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Länna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.203