Skämtvisa om kronoskogvaktare Ö9t28b61d och hans Ï6sk193881

[Text i chiffer: Österblad och hans älskarinna]

1. Uti en lund där skugga gör
Där mången utav kärlek dör
Spatserar en herdinna – allt väl
I tankar något finna – ni förstår mig väl

Vad vill hon finna?

2. Jo bloommer till en skön bukett
Åt jägarn som hon hjärtat gett
Men allra mest som hände – allt väl
Då jägarn kom och kände – ni förstår mig väl

Vad kände han då?

3. Han kände sin herdinnas röst
Som var hans hjärtas största tröst
Men att han blev så trägen – allt väl
Han gick den nedra vägen – ni förstår mig väl

Vilken väg gick han?

4. Den vägen nedom berget går
Emellan djupa täta snår
Han där med glädje vandrar – allt väl
Och ingen detta klandrar – ni förstår mig väl

Klandrar ingen detta?

5. Jo den som vet det fula spratt
Av honom äro ren besatt
Ack att hon honom släppte – allt väl
Förr än han allt uppknäppte – ni förstår mig väl

Vad knäppte han då upp?

6. Han knäppte upp sin trånga väst
Som hindrar honom allra mest
Att flöjten sin framtaga – all väl
För att sin mö behaga – ni förstår mig väl

Vad behagade han henne?

7. Hon fann behag i varje takt
Gav blott uppå sin älskling akt
Så att hon icke visste – allt väl
Vad hon i gräset miste – ni förstår mig väl

Vad miste hon då?

8. Buketten som hon burit har
I alla sina levnads dar
Hon blev så tvär och trumpen – allt väl
Hon har nu fallit ned i sumpen – ni förstår mig väl

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Åker

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.79-80