Skämtevisa om Tälge stad och något av dess omnejd

1. I Tälge där super di brännvin
Men tilltugg är bara bröd
I törsten så dricker di särkvin
Å sen lider ingen nå’n nöd
- Gott om brännvin

2. Vid Lina drar rättarn på kläppen
Å sen så får di spelä kort
Men vid Kiholmen går di med käppen
Att få sitt arbete gjort
- Utan brännvin

3. Vid Snabben där börjar di bultä
Vid Titt-in där släpper di in
Vid Tuna går di ock å bultär
Å där ligger flicko på vinn’
- Å inte brännvin

4. Vid Kärna där väver di strumpband
Vid Aska där binder di not
I Vinnbergä har di en förman
Som vill di ska arbeta fort
- Utan brännvin

5. Har någon själv en bit sovel
Vid Nora så får di bröd
Men sen tar di fram en skovel
Å vill di ska skôtä snö
- Och få brännvin

6. Har någon en brödbit i fickan
Vi Löfsta där tigger di fläsk
Å därte så får di drickä
Men de ä’nte fritt ifrån mäsk
- Å luktär brännvin

7. Nu ä de inte värt te gå längre
Vi har inte skäl för dan
Nu har vi ju självä pengär
Nu går vi tillbaks till stan
- Å super brännvin

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Selebo härad, Enhörna socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Anges ej

Accessionsnummer: Anges ej