Skämtevisa från Barva

1. Flickan hon sade till vallpilten sin, å ja sin, å ja sin
Vill du räfsa hö, å ja hö, å ja hö?

2. Ja tror ja fått men utav mödomen min, å ja min, å ja min
Ja tror att det bliver min död, å ja död, å ja död

3. Ja har du fått men utav mödomen din
Så vill ja i denna instundande kvä, å ja kvä, å ja kväll
Komma å hjälpa de, å ja de, å ja dej

4. En uppklädning utav den finaste du, å ja du, å ja duk
Den vill ja giva de, å ja de, å ja dej

5. Om du i denna instundande kvä, å ja, kvä, å ja kväll
Vill komma å hjälpa me, å ja me, å ja mej

Gustafs kommentar

Föredragen av Enk. Lotta Bard. Humoristisk melodi.

347:53 s.153

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Barva

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:53 s.153