Om ja hade mej en sådan en man

1. Om ja hade mej en sådan en man
som mej kunde görä en gubbe
Gubben hette Stubben i Lundkärr
Bynn hette Vi Östan Vi i Östan Dalerlund

2. Om ja hade mej en sådan en man
Som mej kunde görä e gummä
Gummä hette Larva i Daska
Gubben hette Stubben i Lundkärr
Bynn hette Vi Östan Vi i Östan Dalerlund

3. Om ja hade mej en sådan en man
Som mej kunde görä e dotter
Dotra hette Ingri i Aska
Gummä hette Larva i Daska
Gubben hette Stubben i Lundkärr
Bynn hette Vi Östan Vi i Östan Dalerlund

4. Om ja hade mej en sådan en man
Som mej kunde görä en dräng
Drängen hette Hurtig å Lustig
Dotra hette Ingri i Aska
Gummä hette Larva i Daska
Gubben hette Stubben i Lundkärr
Bynn hette Vi Östan Vi i Östan Dalerlund

5. Om ja hade mej en sådan en man
Som mej kunde görä en häst
Hästen hette Härter å Smärter
Drängen hette Hurtig å Lustig
Dotra hette Ingri i Aska
Gummä hette Larva i Daska
Gubben hette Stubben i Lundkärr
Bynn hette Vi Östan Vi i Östan Dalerlund

6. Om ja hade mej en sådan en man
Som mej kunde görä en hunn
Hunn hette Hut Attä Skällä
Hästen hette Härter å Smärter
Drängen hette Hurtig å Lustig
Dotra hette Ingri i Aska
Gummä hette Larva i Daska
Gubben hette Stubben i Lundkärr
Bynn hette Vi Östan Vi i Östan Dalerlund

7. Om ja hade mej en sådan en man
Som mej kunde görä e tackä
Tacka hette Hoppetistättä
Hunn hette Hut Attä Skällä
Hästen hette Härter å Smärter
Drängen hette Hurtig å Lustig
Dotra hette Ingri i Aska
Gummä hette Larva i Daska
Gubben hette Stubben i Lundkärr
Bynn hette Vi Östan Vi i Östan Dalerlund

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Länna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.144