När vi kommo te den storä eka

1. När vi kommo te den storä eka
- Bevar oss väl
Så vart di rasande å börjä trätä
- Varenda själ
Jöns Andersson å Pär i Kammarson
Å Knut i Rällebo å Sven på Kroken å Isak Fram

2. När vi kommo te den stora gatan
- Bevar oss väl
Di slogs å luväs utav självä satan
- Varenda själ
Jöns Andersson å Pär i Kammarson
Å Knut i Rällebo å Sven på Kroken å Isak Fram

3. Å när vi kommo i självä kroken
- Bevar oss väl
Så tôrväs di allt förjolt på snoken
- Varenda själ
Jöns Andersson å Pär i Kammarson
Å Knut i Rällebo å Sven på Kroken å Isak Fram

4. När vi kommo te det storä huset
- Bevar oss väl
Di söp ur brännvine, slog sönder kruse
- Varenda själ
Jöns Andersson å Pär i Kammarson
Å Knut i Rällebo å Sven på Kroken å Isak Fram

5. När vi skulle in i storä porten
- Bevar oss väl
Så slog di allä näsa mitt i lorten
- Varenda själ
Jöns Andersson å Pär i Kammarson
Å Knut i Rällebo å Sven på Kroken å Isak Fram

6. När vi kommo in i storä rumme
- Bevar oss väl
Di börjä väsnäs å slå på trummä
- Varenda själ
Jöns Andersson å Pär i Kammarson
Å Knut i Rällebo å Sven på Kroken å Isak Fram

7. När vi kom in i storä salen
- Bevar oss väl
Så va varendä en så full å galen
- Varenda själ
Jöns Andersson å Pär i Kammarson
Å Knut i Rällebo å Sven på Kroken å Isak Fram

8. Å sen så sätta vi oss uti spisen
- Bevar oss väl
Vi hjälpte köksa te skiftä grisen
- Varenda själ
Jöns Andersson å Pär i Kammarson
Å Knut i Rällebo å Sven på Kroken å Isak Fram

Gustafs kommentar

Ehuru nog simpel så är hon känd i Westergöthland, Småland, Nerike och Uppland/Roslagen samt i Södertörn, men med olika omkväden.

KVHAA E 6:3

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Östra Rekarne härad, Kjula socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.137