Klôckärns pigä ho pinkä i spann

1. Klôckärns pigä ho pinkä i spann
In kommer klôckärn å frågä va de’ var som rann
Å ä du nu så blinner
Du sir inte va de’ ä som rinner
- För bommelire, bommelire bom bom!

2. Långä smeden som i smedjan står
Lopporna kring hans kläpaltur slôr
Han smider å han buktär
Han fiser så de’ luktär
- För bommelire, bommelire bom bom!

3. Skomakärn me sin flôtugä trut
Diss värre han sôlär diss värre sir han ut
Först biter han i lä’re
Sen koksär han i vä’re
- För bommelire, bommelire bom bom bom!

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Enhörna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.102