Jag tjänte hos en bonde

1. Jag tjänte hos en bonde
Så goder och så frommer
Som är så goder
Alltid emot våren
Han skänkte mig ett torp
Å alla ville di vetä
Va det torpet skulle hetä
Å torpet hette Hingstorp, Tingstorp,
Klaräng, Skraläng, Trallnabben i Tryte

2. Jag tjänte hos en bonde
Så goder och så frommer
Som är så goder
Alltid emot våren
Han skänkte mig en bagge
Å alla ville di vetä
Va den baggen skulle hetä
Å baggen hette Druff Knuff
Å torpet hette Hingstorp, Tingstorp,
Klaräng, Skraläng, Trallnabben i Tryte

3. Jag tjänte …
Soa hette Ruff Snuff
Å baggen hette …

4. Jag tjänte …
Koa hette Mjölkeskvätt
Soa hette…

5. Jag tjänte…
Hästen hette Travälätt
Koa hette…

6. Jag tjänte…
Å bocken hette Skutt Strutt
Hästen hette…

7. Jag tjänte…
Å katten hette Mus Skjutt
Å bocken hette…

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Länna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:43 s.7-8