Ja tjänte hos en bonde om åre’

1. Ja tjänte hos en bonde om åre’
Stor lön feck ja då
Så feck ja mej e hönä
Å höna hette Äggeburn
Å bynn hette Villande Kullä

2. Ja tjänte hos en bonde om åre’
Stor lön feck ja då
Så feck ja mej en tupp
Å höna hette Äggeburn
Å tuppen hette Kuckelurn
Å bynn hette Villande Kullä

3. Ja tjänte hos en bonde om åre’
Stor lön feck ja då
Så feck ja mej e get
Å höna hette Äggeburn
Å tuppen hette Kuckelurn
Å geta hette Smekenos
Å bynn hette Villande Kullä

4. Ja tjänte …
Så feck ja mej e ko
Å höna hette …
Å koa hette Mjölkeros
Å bynn…

5. Ja tjänte…
Så feck ja mej e gås
Å höna hette….
Å gåsa hette Linkä Lankä
Å bynn …

6. Ja tjänte …
Så feck ja mej en häst
Å höna…
Å hästen hette Klipp Klapp
Å bynn …

7. Ja tjänte …
Så feck ja mej e tackä
Å höna …
Å tackä hette Bäbä
Å bynn …

8. Ja tjänte …
Så feck ja mej e bock
Å höna …
Å bocken hette Spelehorn
Å bynn …

9. Ja tjänte hos en bonde om åre’
Stor lön feck ja då
Så feck ja mej en katt
Å höna hette Äggeburn
Å tuppen hette Kuckelurn
Å geta hette Smekenos
Å koa hette Mjölkeros
Å gåsa hette Linkä Lankä
Å hästen hette Klipp Klapp
Å tackä hette Bäbä
Å bocken hette Spelehorn
Å katten hette Jamjam
Å bynn hette Villande Kullä

Gustafs kommentar

Stundom kan uppnämningen af ramsan ske i omvänd ordning - Denna är föredragen af en 80 årig gumma och med behaglig melodi. Från Vansö347:43 s.17

Efter en 80årig gumma, minnet kunde ej återgifva mer. Melodien är ej oäfwen, naturmelodi. Den kan naturligtvis icke i sådan sång vara regelbunden.

347:53 s.149

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.142