Ingen kan gissa huru det gick till

1. Ingen kan gissa huru det gick till
på den fjärde julidag
Flickorna de voro så glada i sitt sinn
och inte stort bättre var jag
Alla så höllo de uti en ring
De hoppa, de dansa, de svarva sig omkring
- Trallarallalej! - - -

2. De stannte på golvet och bad mig stiga in
och söka mig en vän
Så börja jag att hoppa och titta mig omkring
var jag skulle finna den
Så fick jag mig en slånka allt uti min famn
Och genast tyckte jag att mitt hjärta det brann
Trallarallalej! - - -

3. Flickan blev mulen och magen blev trind
Hur skulle jag då bära mig till
Att gå till tinget blir skammen för stor
och gifta mig icke jag vill!
Likväl så vill jag tro att det blir mitt bästa rå’
att jag med denna flickan till prästen månde gå
Trallarallalej! - - -

4. Kära min pastor sitt nu ner och skriv!
En lysning jag hava vill
Jag haver en flicka som haver två liv
Ett är jag själv orsaken därtill
Jaså, min gosse! Ja, det var rätt galant
Då kan jag mig förtjäna en tvåstyversslant
Trallarallalej! - - -

5. Alla mina penningar de hava nu gått åt
men lite ska väl klockaren ha
Till kyrkan så månde jag plikta en plåt
för otidigt sängelag
Men nu är jag nöjder och tackar min Gud
Jag dricker min buske och klappar min brud
Trallarallalej! - - -

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Härads socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.15