Husarerna

1. Jag tittade i fönstret och på gården fick jag se
En ryttare med sabel skramlande
- Så gick jag till min unga fru
Och sa: min lilla vän!
Vad är det väl för ryttare?
Det vet du min vän?
- Va nu du gamla toker
Jag tror fanen rider dej
och hunn han plågar dej
och svartsjukan pinar dej!
Det är vår kammarjungfru
Som mamma skickat mej
- Ja kammarjungfru med sabeltut - Håhå, nånå!
Jag är en man av värde
Mej kan du ej bedra

2. Jag tittade i stallet och där så fick jag se
En halvutriden husarehäst gnäggande
- Så gick jag till min unga fru
Och sa: min lilla vän!
Vad är det väl för husarehäst?
Det vet du min vän?
- Va nu du gamla toker
Jag tror fanen rider dej
och hunn han plågar dej
och svartsjukan pinar dej!
Det är vår mjölkeko
Som mamma skickat mej
- Ja mjölkeko med sadel på - Håhå, nånå!
Jag är en man av värde
Mej kan du ej bedra

3. Så går jag mej åt farstun, i farstun fick jag se
En husarekappa hängande
- Så gick jag till min unga fru
Och sa: min lilla vän!
Vad är det väl för husarekappa?
Det vet du min vän?
- Va nu du gamla toker
Jag tror fanen rider dej
och hunn han plågar dej
och svartsjukan pinar dej!
Det är vår sängtäcke
Som mamma skickat mej
- Ja sängtäcke med galoner på - Håhå, nånå!
Jag är en man av värde
Mej kan du ej bedra

4. Jag gick jag mej i kammarn in, i kammarn fick jag se
En husarehatt liggande
- Så gick jag till min unga fru
Och sa: min lilla vän!
Vad är det väl för husarehatt?
Det vet du min vän?
- Va nu du gamla toker
Jag tror fanen rider dej
och hunn han plågar dej
och svartsjukan pinar dej!
Det är vår smörbytta
Som mamma skickat mej
- Ja smörbytta med snören på - Håhå, nånå!
Jag är en man av värde
Mej kan du ej bedra

5. Jag tittade i sängen, i sängen fick jag se
Den långa husaren liggande
- Så gick jag till min unga fru
Och sa: min lilla vän!
Vad är det väl för husar?
Det vet du min vän?
- Va nu du gamla toker
Jag tror fanen rider dej
och hunn han plågar dej
och svartsjukan pinar dej!
Det är vår mjölkpiga
Som mamma skickat mej
- Ja mjölkpiga med mustascher på - Håhå, nånå!
Jag är en man av värde
Mej kan du ej bedra

6. Jag bättre såg i sängen, i sängen fick jag se
Där såg jag en husarenubb ståndande
- Så gick jag till min unga fru
Och sa: min lilla vän!
Vad är det väl för husarenubb?
Det vet du min vän?
- Va nu du gamla toker
Jag tror fanen rider dej
och hunn han plågar dej
och svartsjukan pinar dej!
Det är vårt nålehus
Som mamma skickat mej
- Ja nålehus lik frusen korv - Håhå, nånå!
Jag är en man av värde
Mej kan du ej bedra

Gustafs kommentar

Sjunges av soldaten Lännholm, Länna. Kan göras längre men blir ohövisk.

Sjungen af skomakaren J. Johansson Wigh, Härad - melodien omvexlande - Lärer mycket sjungas i Malmköping under soldatmötena och ofta nog grofkornig

347:44 b s.217-218

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Härad, Länna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:55 s.142 och 347:44b s.217