Beväringsvisa på Malma plats 1848

Beväringsvisa

1. En visa vill jag sjunga som lyder sisåhär:
Om Södermanlands beväring allt uppå Malma hed
Hur de exerade

2. När vi ha marscherat till Merlänna fram
Där möter oss en korpral och sedan en sergeant
De va fan så galant

3. När vi ha marscherat till Malmköpings plats
Så skulle vi byta om kläder men vart då illa fast
Lite full va ja’ straxt

4. När vi fick svära fanan då fick vi annat mod
Sen förde vi geväret för kung och fosterjord
Så våga vi vårt blod

5. Men Gud bevare konungen och hela hans armé
Gud bevare översten och allt vårt befäl
Sen ber vi Gud om fred

6. Det var en långer bängel som ej fick följa med (Friberg fr. Länna)
Han hade långe finger och beckiga därte’ (stal en klocka)
Ni vet väl vem det är

7. Men uppå Malma heden ha vi mång rolig stund
Där få vi exercera och ta oss klunk på klunk
Och ta lilla flickans mun

8. Lyster någon veta vem visan haver gjort
Det var en rask beväring, han het’ Karl Göran Ols
Uti Länna han bor

9. I Länna är han födder, där är han kvar ännu
Hurra, hurra vi sjunga! och nu är visan slut
Giv sångarn till en sup!

Gustafs kommentar

Författad av sonen Karl Göran Olsson från Kalkullen i Länna

347:49 s.257

Fakta

Kategori: Soldatvisor

Plats: Östra Rekarne

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:49 s.257