Beväringsvisa i Malma hed

Beväringsvisa

1. Vi gav oss ut på heden för att lära oss
Hantera vapen och dess bruk
Att bliva tappra gossar och att hålla stånd
Att driva fienden ifrån Sveriges kust
- Sjung hopppfallerallala

2. Den första dagen tälta vi på heden här
Sen fick vi kläder, packning och gevär
Sen gingo vi till krögaren med raska tag
Och fick en duktig sup för vårt besvär
- Sjung hopppfallerallala

3. Vår löjtnant må ni tro var en duktiger karl
Ty han ville hålla sina pojkar uti tukt
För han ville lära dem och ha heder av
När de exercerar med lust
- Sjung hopppfallerallala

4. Musiken ljuder ljuvt, det är en lust därtill
Att ta en vacker flicka i sin famn
Och svänga oss i yrande polka omkring
När vi har slutat exercisen för da’n
- Sjung hopppfallerallala

5. Vår krögare må ni tro det är en duktiger karl
Han slår i suparna så fort han kan
Men på tilltugg är han snål som självaste fan
Hurra för krögaren, han är ändå galant!
- Sjung hopppfallerallala

6. Hurra för vårt befäl, det är en rasker trupp!
Som lärde oss vårt lands försvar
Att hålla fienden ifrån Sveriges kust
Liksom under kung Karls den tolftes da’r
- Sjung hopppfallerallala

Gustafs kommentar

Aspö sockens beväringsynglingar

347:57 s.181, 347:49 s.241

Fakta

Kategori: Soldatvisor

Plats: Aspö socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.181, 347:49 s.241