Springä etter vatten

Ramsor för händer och fötter

Springä etter vatten, springä etter vatten
Hopp över stätta!
Spring igen, spring igen! Hös i, hös i!

Springä hem, springä hem!
Hopp över stätta!
Så stjäl’te di ur, så stjäl’te di ur!

Spring igen, spring igen!
Hopp över stätta!

Gustafs kommentar

Härtill utföres med barnets kroppsdelar sådana rörelser som äro ärforderliga för vattenhämtningen.

KVHAA E6:3

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.72