Rellinge härä å Tilinge socken

I Rellinge härä å Tilinge socken
där springer barna ut å in
å slôr varann i baken me Kôrvskinn

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Gillberga socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s. 50