Pickä packä sko min häst

Ramsor för händer och fötter

Pickä packä sko min häst
I môrro blir de köll å frôst
Å då blir hästskona dyrä

Gustafs kommentar

Man klappar barnen under fötterna då man tager kängor på och de är ovilliga dertill.

347:56 s.55

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.55