Namn på sockenboer (öknamn)

Öbo kalvär*
Selä pungär
Lännä vargär**
Härädsbo män***
Dunkers kulltär
Barvä tassär
Torshälla torndyvlär****
Hammarby gumsär
Stenkvista kärrngär
Ärlä fjärilär
Okristnä Daghärsbona

Gustafs kommentar

* Öna innefattar här Wansö, Fogdö och Hellgarö

** I anseende till sådana djurs ymniga vistelse i dess vidsträckta skogar. Wargarnas tjut kallades för Länna Orgwerk, emedan sådant saknades i kyrkan

*** Häradsboerna kallas även bassär, gråkulltär mm

**** Staden kallas vanligen Torndyvläborg

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:52 s.120