Gubben och gumman satt och taltes vid

1. Gubben och gumman satt och taltes vid
De talte om nytt och gammalt
Inte var du möer när du kom te mej
Det första år vi var tillsammans
Var jag icke mö, så var jag som jag kan
Lika god kvinna som du var man
- Hurra för mej, det säger jag dej
Den dagen glömmes aldrig hos mej
Hurra för mej, det säger jag dej
Men den dagen glömmes aldrig

2. Och gör icke jag som dannekvinnor gör?
Jag väver de vävar långa
Men ack give att du hunne till den dag
Du fick dej en annan dama
Som inte kunde väva, spinna eller sy
Endast att föra skvaller i by
- Hurra för mej, det säger jag dej
Den dagen glömmes aldrig hos mej
Hurra för mej, det säger jag dej
Men den dagen glömmes aldrig

3. Jag mjölkar de getter, motar vall de får
Jag kärnar och jag ystar
Jag kardar min ull med getragg och hår
I spisen du sitter tyster
Jag brygger och bakar, lagar till mat
Och hör icke det till dannekvinnans sak?
- Hurra för mej, det säger jag dej
Den dagen glömmes aldrig hos mej
Hurra för mej, det säger jag dej
Men den dagen glömmes aldrig

4. Jag mjölkar de getter, motar vall de får
Därför får jag dej löna
Bara jag utom stugudörren går
Så lägger du dej att sova
Hänger jag rocken högt upp i tak
Så sölas hand full med mjölk och med mat
- Hurra för mej, det säger jag dej
Den dagen glömmes aldrig hos mej
Hurra för mej, det säger jag dej
Men den dagen glömmes aldrig

5. Och gubben han går åt alekärr
Att skära de käppar vita
Men gumman hon svor till liv och till själ
Dem ska du själv få slita
Somliga av al och somliga av lind
Men gumman hon piskä gubben sin
- Hurra för mej, det säger jag dej
Den dagen glömmes aldrig hos mej
Hurra för mej, det säger jag dej
Men den dagen glömmes aldrig

6. Bänkar och bord och stolar de klang
Och håret på gubben rykte
Barnunga uppå ugnen de sprang
Och kattorna under grytan
Mitt uppå golvet hålla de ting
Skinnlappar flögo väggarna omkring
- Hurra för mej, det säger jag dej
Den dagen glömmes aldrig hos mej
Hurra för mej, det säger jag dej
Men den dagen glömmes aldrig

7. Så höllo de ut i dagarna tre
Och gumman vart värr och värre
Och gubben han föll på sina bara knän
Och kallte sin kärring herre
Dit du mej ber, dit ska jag väl gå
Husbondetiteln ska du väl få
- Hurra för mej, det säger jag dej
Den dagen glömmes aldrig hos mej
Hurra för mej, det säger jag dej
Men den dagen glömmes aldrig

8. Gubben han går åt förstugan ut
Då träffä han en grannekvinna
I natt har jag lekt med käringen min
Så mina båda ögon rinna
Är icke det en satans mojäng (eller sed)
Att gubben ska lyda gumman sin
- Hurra för mej, det säger jag dej
Den dagen glömmes aldrig hos mej
Hurra för mej, det säger jag dej
Men den dagen glömmes aldrig

9. Har du nu lekt me käringen din
Så dina båda ögon rinna
Så har hon väl smort upp ryggtavlan din
Liksom en ärlig dannekvinna
Ja så bör var kvinna göra åt sin
Jag ska gå hem och göra så åt min
- Hurra för mej, det säger jag dej
Den dagen glömmes aldrig hos mej
Hurra för mej, det säger jag dej
Men den dagen glömmes aldrig

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Härad och Länna socknar

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.171-173

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3