Gu nåde den som tokig är

Gu nåde den som tokig är
och tager sig en maka
Om dagarna har han stort besvär
och om nätterna får han vaka

Nej tackä vill jag ogift gå
Då får jag ligga i min säng med ro
Då får jag ligga där och skratta

Jag tror jag låter allting bestå
och köper mig nya kläder
Mössa utav treonfant

Nättelduksklänning och förklä me
Det ska jag hava för mina knän
när jag på svarta tjurn ska draga

Ja ska köpä mej nyä skor
å därtill krusiga kanter
och på mitt bröst en röd dimant
å den ska varä galanter

På minä axlär en rö salopp
Å när ja kommer på berge opp
Då ska ja blänka som solen

Å hör ni gossär noga på
Ni måste samma vägen gå
När ni på svarta suggerepet månde draga

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Aspö

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.3