Det kom en jungfru från främmande land

1. Det kom en jungfru från främmande land
- Trillilirum!
Hon ville hava sig en förgyllande vagn
- Hej! Fallarallarej!
För en vän så fin
Hej! Fallarallarej!
För en vän, filijum, filijum så finer
Sängen var sydder med silkestråd
Kantä’ med’ rö’a gullbann
Trillilirum!

2. Och sen när hon fick en förgyllande vagn
- Trillilirum!
Så ville hon hava sig en kusk därpå
- Hej! Fallarallarej!
För en vän så fin
Hej! Fallarallarej!
För en vän, filijum, filijum så finer
Sängen var sydder med silkestråd
Kantä’ med’ rö’a gullbann
Trillilirum!

3. Och sen när hon fick sig en kusk därpå
- Trillilirum!
Så ville hon åka sig till guldsmedens gård
- Hej! Fallarallarej!
För en vän så fin
Hej! Fallarallarej!
För en vän, filijum, filijum så finer
Sängen var sydder med silkestråd
Kantä’ med’ rö’a gullbann
Trillilirum!

4. Och sedan när hon kom till guldsmedens gård
- Trillilirum!
Så ville hon förgylla sin hurrmurra grå
- Hej! Fallarallarej!
För en vän så fin
Hej! Fallarallarej!
För en vän, filijum, filijum så finer
Sängen var sydder med silkestråd
Kantä’ med’ rö’a gullbann
Trillilirum!

5. Då svarade den som i buskarna låg:
- Trillilirum!
Den där förgyllningen nötes snart å’
- Hej! Fallarallarej!
För en vän så fin
Hej! Fallarallarej!
För en vän, filijum, filijum så finer
Sängen var sydder med silkestråd
Kantä’ med’ rö’a gullbann
Trillilirum!

6. Han må sitta så länge han må
- Trillilirum!
Men här skall förgyllas varendaste hår
- Hej! Fallarallarej!
För en vän så fin
Hej! Fallarallarej!
För en vän, filijum, filijum så finer
Sängen var sydder med silkestråd
Kantä’ med’ rö’a gullbann
Trillilirum!

Gustafs kommentar

Fortsättningen förtjenar icke att anföras - melodien är egendomlig och behaglig.KVHAA E6:3

Alternativt omkväde från Länna:Som faller uti rim för en korsmans snärj
Kom snärja mina ben för en bas, bas, bas
Filijomp, jomp, jomp
Ho’ va’ finer
Sängen va’ sydder med band och silkestråd
Trillilirum!347:55 s.119

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Öster Rekarne härad, Ärila socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:55 s.119