Den fallna flickan

1. Förr passa ja på herrar å baroner
- Grannt, grannt, grannt, hos herrar å baroner
I å får ja ansä höns å kalkoner
- Aj, aj, aj, ansä höns å kalkoner
Men det va ändå väl att ja fick vara me
på de skönaste nöjen hos gossarna där

2. I fjol hörde ja den spelande lärkan
- Grannt, grannt, grannt, den spelande lärkan
I år få ja lida av nöjenas verkan
- Aj, aj, aj, lida av nöjenas verkan
Men det va ändå väl att ja fick vara me
på de skönaste nöjen hos gossarna där

3. I fjol lekte ja med gossarna på malmen
- Grannt, grannt, grannt, med gossarna på malmen
I å får ja gå å vagga barnet på armen
- Aj, aj, aj, vagga barnet på armen
Men det va ändå väl att ja fick vara me
på de skönaste nöjen hos gossarna där

4. I fjol lekte ja på grönskande hagen
- Grannt, grannt, grannt, på grönskande hagen
I år får ja gå me kullriga magen
- Aj, aj, aj, me kullriga magen
Men det va ändå väl att ja fick vara me
på de skönaste nöjen hos gossarna där

5. Förr tjänte ja på herrgålä storä
- Grannt, grannt, grannt, på herrgålä storä
Nu så får ja vara varje mans horä
- Aj, aj, aj, varje mans horä
Men det va ändå väl att ja fick vara me
på de skönaste nöjen hos gossarna där

6. I fjol lekte ja på grönskande ängen
- Grannt, grannt, grannt, på grönskande ängen
I år få ja gå mellan vaggan å sängen
- Aj, aj, aj, mellan vaggan å sängen
Men det va ändå väl att ja fick vara me
på de skönaste nöjen hos gossarna där

7. I fjol hörde ja den spelande lärkan
- Grannt, grannt, grannt, den spelande lärkan
I år får ja sitta vid vaggan å knärkä
- Aj, aj, aj, vid vaggan å knärkä
Men det va ändå väl att ja fick vara me
på de skönaste nöjen hos gossarna där

8. I fjol hörde ja den spelande göken
- Grannt, grannt, grannt, den spelande göken
I år får ja gå å vattna på löken
- Aj, aj, aj, gå å vattna på löken
Men det va ändå väl att ja fick vara me
på de skönaste nöjen hos gossarna där

9. I fjol lekte ja me gossarna på balen
- Grannt, grannt, grannt, me gossarna på balen
I år får ja nöjet sopa golvet i salen
- Aj, aj, aj, sopa golvet i salen
Men det va ändå väl att ja fick vara me
på de skönaste nöjen hos gossarna där

10. I fjol fick ja gå i trapporna å trippa
- Grannt, grannt, grannt, i trapporna å trippa
I år får ja sitta vid vaggan å vippa
- Aj, aj, aj, vid vaggan å vippa
Men det va ändå väl att ja fick vara me
på de skönaste nöjen hos gossarna där

11. I fjol tjänte ja för kjortlar å tröjor
- Grannt, grannt, grannt, för kjortlar å tröjor
I år får ja ta det till mantlar å blöjor
- Aj, aj, aj, till mantlar å blöjor
Men det va ändå väl att ja fick vara me
på de skönaste nöjen hos gossarna där

Gustafs kommentar

Alternativt omkväde: ”Men roligt va likväl att ja fick vara med/ Att njuta av de nöjen jag själv har begärt.”

347:57 s.123-124

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Anges ej

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.123-124

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3