Mi fru skickä dej en hare

Minnesramsor

Mi fru skickä dej en hare.
Gö’n väl, fö’n väl!*
Kokä spjälväling åt’n!
Klypp glas me träsaxär så de bå gnäller, skräller å smäller,
så de hörs gynom hummelbänken å te Bengtstôrp!
Den som inte dennä gåta kan ska’n ge panterna två å bli uta kvällsval ändå.

*Ordförklaringar
Gö’n väl, fö’n väl! = göd honom, föd honom

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Gryts, Dunkers och Lännas skogsbygder

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:46 s.84