Kärähjärtandes grannäs Lasselillä

Kärähjärtandes grannäs Lasselillä kom å mota vall fä!
Såckädôlläfot å Larvä lalläfot å Kronas ömfotä följ me!
Kökspiga å lunsen, kammartjänären å jungfrun
baddä ringär på herrgålsgåle å klappä flicko på fläcken
Först på gällen å sen på skullen å sen te gäspo me säcken
mors mössä å bit i lappen, å slink etter me koppärtratten
Hi å ho å ha! Håll i å dra! sade ryttaren te si peppärväskä
å kuskäluskä å kuskävälling å kör i gärsgåln me pôlska

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Hammarby och Tumbo socknar

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.55