Kajsä å Majsä di gick över e å

Kajsä å Majsä di gick över e å
Di hittä ett par bullär som inte va små
Sir du va ja hittä! sa Kajsä
De ä inte mir’n ja stoppär i mi fickä, sa Majsä

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor, Ramsor och rim

Plats: Hammarby socken och Åkers härad

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.74